Bij aanvang van ieder schooljaar ontvangt u informatie van de leerkracht over het reilen en zeilen in de groep/bouw. Wij informeren u alleen via Social Schools, dat is ons communicatieplatform met ouders.
Daarnaast ontvangt u elk jaar een digitale jaarkalender. Tezamen met de informatie op deze website kunt u goed op de hoogte blijven van oudergesprekken, bijzondere vieringen, vrije dagen, vakanties, e.d.