Bij aanvang van ieder schooljaar ontvangt u informatie van de leerkracht over het reilen en zeilen in de groep/bouw. Daarnaast nemen de kinderen een jaarkalender mee naar huis. Daarmee (en de info op deze website) bent u goed op de hoogte van oudergesprekken, bijzondere vieringen, vrije dagen, vakanties, e.d.  

Schooltijden

Om 8.20 uur gaat de deur open. Om 8.30 uur starten de lessen. We beginnen graag op tijd!
Kinderen die te laat komen, gaan via de hoofdingang naar binnen.
De lesdagen duren tot 14.30 uur met uitzondering van de hieronder genoemde vrije middagen.

Vrije middagen

Groep 1:                   vrijdag hele dag vrij
Groep 2 t/m 4:          vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij
Alle groepen:            woensdagmiddag om 12.30 uur vrij

Vakanties en studiedagen

Vakanties en studiedagen schooljaar 2021/2022

De kinderen van groep 1 t/m 4 hoeven op jaarbasis minder uren onderwijs te volgen dan kinderen van groep 5 t/m 8. Voor een deel regelen wij dat door groep 2 t/m 4 een extra middag en groep 1 twee extra middagen per week vrij te geven. Daarnaast hebben zij per jaar meer vrije dagen dan groep 5 t/m 8. Deze dagen worden door de leerkrachten gebruikt als studiedagen.

Schoolkalender

De schoolkalender kunt u terugvinden op de startpagina van deze website. Bij de start van het schooljaar wordt aan alle ouders ook een papieren kalender uitgedeeld. Natuurlijk zullen agenda-items ook in onze nieuwsbrieven vermeld worden. 

Ziekmelden en verlof aanvragen

We willen u vragen voor 8.20 uur te bellen met school als uw kind ziek is (026) 442 14 81. U mag ook een mail sturen naar de leerkracht, ook graag voor 8.20 uur. Als we weten welke kinderen ziek zijn, hoeven we ons geen zorgen te maken als een kind (nog) niet op school is.

Als u verlof wilt aanvragen voor bijv. een bruiloft doet u dat via Social Schools.
Verlof is mogelijk is een aantal situaties: leest u eerst of uw kind voor verlof in aanmerking komt?

Gym 

Gymzaal is naast school. De kleuters gymmen in het speellokaal, dat is in school. De gymlessen worden door onze vakleerkracht Tom van der Heijden gegeven. 

Maandag

Parkieten

 

Papegaaien

 

Panda's

Dinsdag

groep 6

 

groep 7

 

groep 8

 

Orka's

Dolfijnen

Vrijdag

groep 3

 

groep 4

groep 5

Beren 

 

Olifanten

 

Tijgers