De Sterrenkring is een Jenaplanschool gelegen in het karakteristieke Arnhemse Spijkerkwartier. Het is een gemêleerde Arnhemse wijk waarvan onze school een afspiegeling is.
Kinderen van verschillende achtergronden en leeftijden leren van en met elkaar. Het sociaal-emotioneel welzijn van kinderen is de basis van waaruit ze zich op een goede wijze kunnen ontwikkelen en het startpunt van ons onderwijs.
 

Wij bieden kwalitatief goed reken- en taalonderwijs en dat geeft alle kinderen de mogelijkheid om later volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Daarnaast hebben wij ook veel aandacht voor de brede ontwikkeling. Goed burgerschap, creativiteit, talenten ontdekken en de basisvaardigheden leren op school zorgen ervoor dat onze leerlingen aan het eind van groep 8 met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Als u onze naam hoort en kijkt naar ons logo dan vertelt dat veel over de wijze waarop wij kijken naar kinderen en onderwijs. In ons logo ziet u de vier pijlers van het Jenaplan onderwijs (gesprek, spel, werk, viering) en de vier pijlers van onze brede ontwikkeling (cognitie, sociaal, emotioneel en creatief).

We werken in een stamgroep (0|1|2, 3|4|5 en 6|7|8) waarin kinderen leren samen te werken met kinderen van verschillende leeftijden. 

Tijdens diverse activiteiten leren kinderen zelfstandig te werken, keuzes te maken en hun werk te plannen.
In de stamgroep is ook aandacht voor wereldoriëntatie, waarin kinderen ontdekkend en onderzoekend bezig zijn, kunstzinnige vorming, samenspel en het gesprek.
Onze vieringen zijn gezamenlijke activiteiten, met alle kinderen van De Sterrenkring. Als ouder van een leerling uit de groep die optreedt, bent u hierbij van harte welkom.

Wij zijn trots op:

  • De moestuin waar de kinderen (onder begeleiding van diverse ouders) in werken. De oogst wordt in het kookatelier bereid. Volg de moestuin en het kookatelier hier.
  • De vele betrokken ouders die samen met ons aan de ontwikkeling van hun kind(eren) werken en meehelpen bij het organiseren van en een helpende hand bieden bij allerlei activiteiten.
  • Onze keuzecursus: kinderen kunnen jaarlijks gedurende drie woensdagen uit verschillende workshops kiezen. Ouders en team zorgen voor een prachtig breed aanbod van kunst, muziek, sport, creatief, techniek, etc. 
  • Ons enthousiaste team!
  • Onze wekelijkse muzieklessen en gymlessen gegeven door vakdocenten.
  • Onze bibliotheek op school.
  • Het cultuurprogramma PR8 in samenwerking met Rozet.

U bent van harte welkom voor een bezoek aan Jenaplanschool De Sterrenkring.

Graag tot ziens!

Liesbeth van de Beeten (directeur)