Missie:

Onze missie is ervoor zorgen dat kinderen goed worden voorbereid op de maatschappij. 

De basisvaardigheden voor taal, lezen en rekenen worden aangeleerd in een betekenisvolle leeromgeving. Daarnaast leren we aan de kinderen dat het waardevol is om naar elkaar te luisteren, belangstelling te tonen voor elkaar en kritiek te leren ontvangen en geven op een respectvolle manier. 

We gaan uit van betekenisvol leren in relatie tot jezelf, de ander en de wereld. Creatieve ontplooiing is daarbij van belang. Succeservaringen motiveren en geven zelfvertrouwen, we vieren daarom samen met de kinderen hun en onze eigen successen!

Visie:

Op onze school gaan we uit van de verschillen tussen kinderen en de mogelijkheid om met en van elkaar te leren. Het sociaal-emotionele welzijn van de kinderen is de basis van waaruit zij zich kunnen ontwikkelen.

Leren ontstaat in liefde, verbinding en waarneming. Onze kernwaarden beschrijven waar wij voor staan:

  • Pijlers van Jenaplan; gesprek, spel, werk, viering

  • Samenleven en samenleren

  • Brede ontwikkeling; cognitief, sociaal, emotioneel, creatief

Wij zijn een leef-leer-werkgemeenschap; ouders zijn onze waardevolle samenwerkingspartners. Gezamenlijk en in dialoog met ouders, voeden wij onze leerlingen op tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, de ander en de wereld.

De kwaliteit van ons onderwijs zorgt ervoor dat kinderen voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en de samenleving.