Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en heeft instemmingsbevoegdheid met betrekking
tot onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. 
Bijvoorbeeld: de vakantieregeling, de inzet van personeel, sollicitatieprocedures.

Wat is de investeringstijd?

De MR vergadert ongeveer 6 x per jaar.

Welke ouders zitten in de MR?

Niels Mahler
Majella van Hal

Welke leerkrachten zitten in de MR?

Nicolette Choy, intern begeleider
Leonieke Hendriks, stamgroepleerkracht Orka’s (3|4|5)

Doe je mee?

Interesse of vragen? Die kan je stellen via mr.sterrenkring@floresonderwijs.nl