Activiteitencommissie

 

Er zijn een groot aantal ouders actief op de Sterrenkring.
Dankzij deze ouders is het voor ons als school mogelijk om extra’s aan te bieden zoals het verkeersexamen, ervaring opdoen met werken in de moestuin en in het kookatelier of extra leesonderwijs. Doordat praktische zaken als hoofdluiscontrole of bibliotheekboeken halen door ouders wordt gedaan, kan het team zich volledig op haar onderwijstaken richten. 

Meehelpen in school?
Graag! Aanmelden als hulpouder kan bij de leerkracht van de stamgroep van uw kind of bij Liesbeth van de Beeten.

Hulp van ouders is voor ons onmisbaar.

  • Leesouders: voor een aantal kinderen die het lezen wel beheersen maar langdurig te traag lezen, is extra leesonderwijs noodzakelijk. Zij lezen een aantal keer per week gedurende een half uurtje onder begeleiding van een ouder. 
  • Wasouders: op school worden er wekelijks nogal wat thee- en handdoeken verbruikt. Een aantal ouders zorgt er bij toerbeurt voor dat deze thee- en handdoeken wekelijks gewassen worden.  
  • Moestuin en kookatelier: vrijwillige en enthousiaste ouders die in wisselende beurten de kinderen begeleiden en hen zoveel mogelijk over de moestuin, natuur, eten en proeven leren en meegeven. Er is een aantal ouders die dit ondersteunt door bijvoorbeeld de financiën te regelen, de planning te maken, het koken voor te breiden, het kleuterprogramma voor te bereiden, het teeltplan te maken of de moestuinblog te schrijven. 
  • Luizenpluis: Na de vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizen door de ouders van de hoofdluizen werkgroep. Na ± 2 weken worden de kinderen waar luizen en/of eitjes waren geconstateerd en hun broertjes en/of zusjes nog een keer nagekeken. 
  • Bibliotheek: een paar keer per week boeken in- en uitlenen.
  • Verkeersexamen: in overleg met de leerkracht van instructiegtroep 7 helpen bij het uitvoeren van het praktische fietsexamen.
  • Raamversieringen maken: per thema of viering.