Ieder jaar vragen wij van de ouders een bijdrage voor de kosten van feesten als Sinterklaas, carnaval, sportdag en uitstapjes. De ouderbijdrage is vrijwillig. U krijgt bij de start van het schooljaar of als uw kind start op De Sterrenkring een factuur met het verzoek de bijdrage te betalen. Als uw kind later in het schooljaar start, verrekenen we de bijdrage. Zo ook als u van school veranderd door bijv. verhuizing.
Voor het kamp van de bovenbouw (eens in drie jaar) wordt een aparte bijdrage in de kosten gevraagd.

De ouderbijdrage is weliswaar niet verplicht, maar ook niet vrijblijvend. Als ouders niet bijdragen zullen we activiteiten moeten aanpassen omdat de financiën ontoereikend zullen zijn.

Als u een Arnhem Card heeft, wordt het schoolgeld overgemaakt naar De Sterrenkring. De peningmeester van de Activiteitencommissie regelt dat. Het enige dat van u gevraagd wordt, is een kopie van de Arnhem Card. Die kunt u inleveren bij Anita Marsman, directeur. Indien er problemen zijn met betalen, neemt u dan contact op met de directeur. Zonder melding gaan wij er vanuit dat ouders de bijdrage(n) tijdig betalen.