Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00. Daarvan bekostigen we:

  • alle festiviteiten die we organiseren, hierbij kunt u denken aan Sinterklaas en Kerst

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:

Wij gaan elk jaar op schoolreis. De kosten voor dit uitje worden per jaar als een overige vrijwillige bijdrage gevraagd. Zo zorgen we ervoor dat we de daadwerkelijke kosten aan de ouders vragen omdat de prijs van de uitjes kunnen verschillen per locatie.

Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar op kamp. Voor dit kamp vragen wij alleen de ouders van groep 8 een vrijwillige bijdrage die in verhouding staat met de kosten die we moeten maken.

Wij sluiten geen kinderen uit van activiteiten die we als school aanbieden als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Alle kinderen horen erbij. Samen met ouders delen we de zorg en nemen we verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle kinderen op onze school aan alles kunnen deelnemen.