Naast het verkrijgen van een goede basiskennis voor de vakken rekenen, lezen en taal leren we de kinderen vaardigheden aan. Deze vaardigheden vertalen wij naar de Jenaplan essenties:

Ondernemen
Reflecteren
Plannen
Verantwoorden
Samenwerken
Zorgen voor
Creëren
Communiceren
Reflecteren
Presenteren
Respecteren

 

Jenaplan essenties