Op De Sterrenkring zitten de leerlingen in stamgroepen. De kinderen krijgen binnen de stamgroep les op hun eigen niveau.

De kinderen leren en leven in een stamgroep, met kinderen van verschillende leeftijden, culturen en onderwijsniveaus.  In de stamgroep wordt samen gewerkt en geleerd van elkaar. De stamgroepen op De Sterrenkring zijn driejarig: dat wil zeggen dat kinderen van bijv. groep 6|7|8 bij elkaar in één groep zitten. 
We hebben op dit moment twee onderbouwgroep 0/1/2, twee middenbouwgroepen 3/4/5 en drie bovenbouwgroepen 6/7/8.

In de stamgroep werken we met een ritmisch weekplan waarin, samen werken, samen spelen, samen spreken en samen vieren elkaar afwisselen.
Kinderen leren volwaardig verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren en voor hun rol in de groep en de school.
We werken met leer- en ontwikkelingsdoelen en taken, waarin kinderen ruimte krijgen om te kiezen.
We bieden ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende unieke kwaliteiten en talenten van kinderen.