Bij het reilen en zeilen op onze school is een groot aantal personen betrokken dat zich inzet om de school tot een goede en gezellige plek voor de kinderen te maken. Op de Sterrenkring zijn dat, naast het personeel, veel ouders.

Op bestuurlijk niveau zijn ouders actief in het Ouderklankbord (OKB) en in de medezeggenschapsraad (MR) en op praktisch niveau in de Activiteitenvereniging (AC).
De MR, OKB en AC werken nauw samen met de directie en het team. De voorzitter van de MR is Diane Abels- Teunesen.  
U leest hier meer over wie deelnemen, welke taken en rollen de MR, OKB en AC hebben. 

Daarnaast zijn er ook nog een groot aantal ouders op andere vlakken actief op de Sterrenkring.
Dankzij deze ouders is het voor ons als school mogelijk om extra’s aan te bieden als (kosteloos) overblijven, verkeersexamen, ervaring opdoen met werken in de moestuin en kookatelier of extra leesonderwijs. Doordat praktische zaken als hoofdluiscontrole of bibliotheekboeken halen door ouders wordt gedaan, kan het team zich volledig op haar onderwijstaken richten. 

Meehelpen in school? Graag! We vinden het belangrijk dat als ouders helpen op de Sterrenkring, ze doen wat ze leuk vinden.
Wees goed voorbereid voor u een keuze maakt: lees hier over de Moestuin & Kookatelier, Luizen- en Verkeerswerkgroep.

U zult begrijpen dat al deze ouders voor ons onmisbaar zijn!

  • Leesouders: voor een aantal kinderen die wel het lezen beheersen maar langdurig te traag lezen, is extra leesonderwijs noodzakelijk. Zij lezen en bespreken een aantal keer per week gedurende een half uurtje onder begeleiding van een ouder. 
  • Wasouders: op school worden er wekelijks nogal wat thee- en handdoeken verbruikt. Een aantal ouders zorgt er bij toerbeurt voor dat deze thee- en handdoeken wekelijks gewassen worden.  

    Als we ouders nodig hebben voor wassen, lezen of een contactouder voor de groep zoeken laten we dat weten via onze nieuwsbrief.