Op De Sterrenkring zitten de leerlingen in stamgroepen (kinderen van verschillende leeftijden) en in instructiegroepen (gelijk leerniveau).

De kinderen leren en leven in een stamgroep, met kinderen van verschillende leeftijden, culturen en onderwijsniveaus.  In de stamgroep wordt samen gewerkt en geleerd van elkaar. De stamgroepen op De Sterrenkring zijn driejarig: dat wil zeggen dat kinderen van bijv. groep 6|7|8 bij elkaar in één groep zitten. 
We hebben op dit moment één onderbouwgroep 0/1/2, drie middenbouwgroepen 3/4/5 en drie bovenbouwgroepen 6/7/8.

Tijdens de instructies (uitleg van lesstof) zitten de kinderen in de instructiegroep: bijv. groep 6 of groep 3. Zo krijgen alle kinderen instructie op niveau. De verwerking van de leerstof vindt deels plaats in de instructiegroep en deels in de stamgroep. We zitten van 8.50 uur tot 11.00 uur in de instructiegroep en op vrijdag hebben we de hele dag stamgroepdag.

In de stamgroep werken we met een ritmisch weekplan waarin, samen werken, samen spelen, samen spreken en samen vieren elkaar afwisselen.
Kinderen leren volwaardig verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren en voor hun rol in de groep en de school.
We werken met leer- en ontwikkelingsdoelen en taken, waarin kinderen ruimte krijgen om te kiezen.
We bieden ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende unieke kwaliteiten en talenten van kinderen.