Schoolgids en Ondersteuningsprofiel

In onze schoolgids leest u over het onderwijs op De Sterrenkring. Mist u informatie? Laat het ons weten. 
In ons School Ondersteunings Profiel leest u over de zorg die kunnen bieden. Als u hierover vragen hebt, horen we die graag! Mailt u Nicolette Choy, onze kwaliteitscoordinator of  Anita Marsman, schoolleider. 

Uitstroom naar VO

Waar gaan de kinderen van De Sterrenkring naar toe na groep 8? In overzicht hier ziet u welk niveau de kinderen haalden. En: we zijn trots op ze!

We volgen de kinderen ook in het voortgezet onderwijs zodat we antwoorden krijgen op vragen als: was ons advies het juiste? Haalden we het maximale uit de kinderen? Als een kind afstroomt (naar een lager niveau gaat): wat is de reden? En natuurlijk ook: welke kinderen halen een hoger niveau dan wij ingeschat hadden?