Op De Sterrenkring zitten de leerlingen in stamgroepen (kinderen van verschillende leeftijden) en bij de instructies (uitleg van leerstof) in instructiegroepen (gelijk leerniveau).

De kinderen leren en leven in een stamgroep, met kinderen van verschillende leeftijden, culturen en onderwijsniveaus.  In de stamgroep wordt samen gewerkt en geleerd van elkaar. De stamgroepen op De Sterrenkring zijn driejarig: dat wil zeggen dat kinderen van bijv. groep 6|7|8 bij elkaar in één groep zitten. 
We hebben in de bovenbouw (groep 6|7|8) drie stamgroepen, in de middenbouw (3|4|5) ook. In de onderbouw (0|1|2) gaan we waarschijnlijk een derde groep inrichten rond januari. Dit heeft met de instroom in de onderbouw te maken.
Tijdens de instructies (uitleg van lesstof) zitten de kinderen in de instructiegroep: bijv. groep 6 of groep 3. Zo krijgen alle kinderen de beste instructie die mogelijk is. De verwerking van de leerstof vindt deels plaats in de instructiegroep en deels in de stamgroep.

In de stamgroep werken we met een ritmisch weekplan waarin, samen werken, samen spelen, samen spreken en samen vieren elkaar afwisselen.
Kinderen leren volwaardig verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren en voor hun rol in de groep en de school.
We werken met leer- en ontwikkelingsdoelen en taken, waarin kinderen ruimte krijgen om te kiezen.
We bieden ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende unieke kwaliteiten en talenten van kinderen.