De Sterrenkring heeft een Kinderraad. We vinden het belangrijk om mét de kinderen praten, niet óver hen.
De Kinderraad uit leerlingen die gekozen worden uit groep 5, 6, 7 en 8. De Kinderraad denkt mee over hoe we het onderwijs op de Sterrenkring nog beter kunnen maken. Dit doen ze door bijvoorbeeld te bespreken hoe we de overblijftijd kunnen verbeteren of hoe we kinderen die gepest worden kunnen helpen. Het moge duidelijk zijn: deel uitmaken van de Kinderraad schept wel verplichtingen. De kinderen die de Kinderraad vormen vertegenwoordigen ieder hun eigen stamgroep in de Kinderraadvergadering die ongeveer 8 keer per jaar gehouden wordt. Juf Ivonne en juf Leonieke zitten de Kinderraad voor.

De Kinderraad is dit schoojaar niet opgestart door corona. De richtlijnen staan een mix van groepen niet toe, helaas.

De volgende kinderen zitten in de Kinderraad:

Groep 5 -

Groep 6 - 

Groep 7 -

Groep 8 -