De Sterrenkring heeft een Kinderraad. We vinden het belangrijk om mét de kinderen praten, niet óver hen.
De Kinderraad uit leerlingen die gekozen worden uit groep 5, 6, 7 en 8. De Kinderraad denkt mee over hoe we het onderwijs op De Sterrenkring nog beter kunnen maken. Dit doen ze door bijvoorbeeld te bespreken hoe we de overblijftijd kunnen verbeteren of hoe we kinderen die gepest worden kunnen helpen. Het moge duidelijk zijn: deel uitmaken van de Kinderraad schept wel verplichtingen. De kinderen die de Kinderraad vormen vertegenwoordigen ieder hun eigen stamgroep in de Kinderraadvergadering die ongeveer 8 keer per jaar gehouden wordt. Juf Carry (Panda's) zit de Kinderraad voor.

De volgende kinderen zitten in de kinderraad:

Groep 5 -Janne en Mela 

Groep 6 - Pam 

Groep 7 - Hannah en Sietske

Groep 8 - Ties en Julia.