Parkieten

Stamgroepleerkracht

alle dagen:
Agnes Schouten
agnes.schouten@floresonderwijs.nl

Papegaaien

Stamgroepleerkrachten

maandag, dinsdag en woensdag:
Esther van Dalen
esther.vandalen@floresonderwijs.nl

donderdag en vrijdag:
Tjeerd van der Zee
tjeerd.vanderzee@floresonderwijs.nl

Pinguïns

Op dit moment is de Pinguingroep nog niet in bedrijf.
Zodra we in de kleutergroepen te veel aanmeldingen krijgen, richten we de Pinguins in.
Het wordt dan een instroomgroep, dus nieuwe kleuters komen in deze groep. 
Meestal gaat de Pinguingroep lopen rond jan./febr.

Als de Pinguingroep vol is (ongeveer 27-28 kinderen), gaan we met een wachtlijst werken.