Stel cookie voorkeur in

Praktische informatie

Bij aanvang van ieder schooljaar ontvangt u informatie van de leerkracht over het reilen en zeilen in de groep/bouw. Daarnaast nemen de kinderen een jaarkalender mee naar huis. Daarmee (en de info op deze website) bent u goed op de hoogte van oudergesprekken, bijzondere vieringen, vrije dagen, vakanties, e.d.  

Schooltijden

Om 08.20 uur gaat de deur open. Om 08.30 uur starten de lessen. We beginnen graag op tijd!
De lesdagen duren tot 14.30 uur, met uitzondering van de hieronder genoemde vrije middagen.

Vrije middagen

Groep 1:                    vrijdag vrij
Groep 1 t/m 4          vrijdag om 12.00 uur vrij
Alle groepen:           woensdag  om 12.30 uur vrij

Vakanties
Vakanties en studiedagen 2018 - 2019

Studiedagen groep 1 t/m 8

  • ...... (volgt nog)

De kinderen van groep 1 t/m 4 hoeven op jaarbasis minder uren onderwijs te volgen dan kinderen van groep 5 t/m 8. Voor een deel regelen wij dat door groep 2 t/m 4 een extra middag en groep 1 twee extra middagen per week vrij te geven. Daarnaast hebben zij per jaar meer vrije dagen dan groep 5 t/m 8. Deze dagen worden door de leerkrachten gebruikt als studiedagen.

Schoolkalender

De schoolkalender kunt u terugvinden op de startpagina van deze website. Bij de start van het schooljaar wordt aan alle ouders ook een papieren kalender uitgedeeld. Natuurlijk zullen agenda-items ook in onze nieuwsbrieven vermeld worden. 

Ziekmelden en verlof aanvragen

We willen u vragen voor 8:20 te bellen met school als uw kind ziek is (026 - 44 21 481). U mag ook een mail sturen naar de leerkracht, ook graag voor 8:20. Als we weten welke kinderen ziek zijn, hoeven we ons geen zorgen te maken als een kind (nog) niet op school is.

Als u verlof wilt aanvragen voor bijv. een bruiloft kan dat bij directie, Anita Marsman. 
Verlof is mogelijk is een aantal situaties: leest u eerst of uw kind voor verlof in aanmerking komt?
Hier vraagt u verlof aan: Formulier voor aanvraag verlof. Graag mailen naar anita.marsman@debasisfluvius.nl

Gym

  • Maandag:                      Parkieten en Papegaaien
  • Dinsdagmiddag:           Beren en Olifanten
  • Woensdagochtend:     Orka's, Dolfijnen, Tijgers en Beren
  • Vrijdagochtend:           Groep 3 en groep 5
  • Vrijdagmiddag:            Olifanten en Tijgers

De gymlessen worden deels door Tom van der Hijden, vakleerkracht, gedaan met ondersteuning van stagiaires (mbo). 

Zwemmen groep 4

  • Donderdagochtend