Stel cookie voorkeur in

OuderKlankBord (OKB)

Het OuderKlankBord neemt initiatief om zaken die ouders en leerlingen belangrijk vinden met de directeur te bespreken. Het ouderklankbord is een belangrijke gesprekspartner voor de directeur als het gaat om ontwikkelingen binnen de school die niet met de medezeggenschapsraad worden besproken. Het gaat bijvoorbeeld over:

  • overblijven
  • praktische dingen zoals de schoonmaak
  • trakteerbeleid
  • communicatie met/binnen school
  • het afscheid nemen van ouders bij het klaslokaal
  • verkeerssituatie rondom school
  • rookbeleid
  • omgaan met bijzondere situaties
  • invulling geven aan de kringen op school

Wij zijn op zoek naar 2 enthousiaste ouders die ons komen versterken in de OuderKlankBord!
Gezien de samenstelling van de huidige OKB willen wij vooral enthousiaste en betrokken vaders uitnodigen om zitting te nemen in de OKB.

Hier meer info over Ouderklankbord.