Stel cookie voorkeur in

Een kleurrijke Jenaplan basisschool!

De Sterrenkring is een Jenaplanschool gelegen in het karakteristieke Arnhemse Spijkerkwartier. Een gemêleerde Arnhemse wijk waarvan onze school een afspiegeling is.
Wij gaan uit van verschillen tussen kinderen en de mogelijkheid om van elkaar te leren. Het sociaal-emotioneel welzijn van kinderen is de basis van waaruit ze zich op een goede wijze kunnen ontwikkelen.

Als u onze naam hoort en kijkt naar ons logo dan vertelt dat veel over de wijze waarop wij kijken naar kinderen en onderwijs.

De kring staat voor "samenzijn" en de vier punten van de ster staan voor de vier pijlers van het Jenaplanonderwijs: gesprek, spel, werk en viering.
De grote en kleine mensen aan de punten van de ster zijn de kinderen en de volwassenen (leerkrachten en ouders). De gekleurde letters van de naam geven aan dat wij een kleurrijke school zijn.

We werken in een stamgroep (0|1|2, 3|4|5 en 6|7|8) waarin kinderen leren samen te werken met kinderen van verschillende leeftijden. De kinderen werken aan vier basisactiviteiten werk, spel, gesprek en viering.

Tijdens diverse activiteiten leren kinderen zelfstandig te werken, keuzes te maken en hun werk te plannen.
In de stamgroep is aandacht voor wereldoriëntatie waarin kinderen ontdekkend en onderzoekend bezig zijn, kunstzinnige vorming, samenspel en het gesprek.
Onze vieringen zijn gezamenlijke activiteiten, met alle kinderen van De Sterrenkring. Als ouder van een leerling uit de groep die optreedt, bent u hierbij van harte welkom.

Wij volgen de ontwikkeling van uw kind op de voet: door goed te kijken (observaties) en met toetsen.

Waar zijn we trots op?

  • De moestuin waar de kinderen (onder begeleiding van diverse ouders) in werken. De oogst wordt in het kookatelier bereid. Volg de moestuin en het kookatelier hier.
  • De Kinderraad, ze vergadert zes maal per jaar. 
  • Onze keuzecursus: kinderen kunnen gedurende drie woensdagen uit een aanbod van ongeveer 20 workshops kiezen. Ouders en team zorgen voor een prachtig breed aanbod van kunst en muziek, via sport naar tekenen en yoga. 
  • Ons enthousiaste team!
  • We zijn een 'Cultuur met Kwaliteit school'!

Voor de komende jaren liggen onze aandachtspunten op het aanscherpen van onze Jenaplanonderwijs. We willen investeren in nog betere ICT. Computers worden ingezet ter ondersteuning van ons onderwijs, waarbij de leerkracht instructies geeft.

U bent van harte welkom voor een bezoek aan Jenaplanschool De Sterrenkring.

Graag tot ziens!