Fluvius| Inloggen

Welkom bij Jenaplanschool

 

 

 

 

Ieder kind is een ster, ieder met zijn eigen glans en kleur

 

Een kleurrijke basisschool in het Spijkerkwartier


De Sterrenkring is een Jenaplanschool gelegen in het karakteristieke Spijkerkwartier. Een gemêleerde wijk en daarvan is onze school een afspiegeling. Wij zijn een relatief kleine school, met ongeveer 200 kinderen.
Wij gaan uit van verschillen tussen kinderen en de mogelijkheid om van elkaar te leren. Het sociaal-emotioneel welzijn van kinderen is de basis van waaruit kinderen zich op een goede wijze kunnen ontwikkelen.


Als u onze naam hoort en kijkt naar ons logo dan vertelt dat veel over de wijze waarop wij kijken naar onderwijs en kinderen.


De kring symboliseert het samenzijn en de vier punten van de ster staan voor de vier pijlers van het jenaplanonderwijs; gesprek, spel, werk en viering. De grote en kleine mensen aan de punten van de ster vertegenwoordigen de kinderen en de volwassenen; zowel de leerkrachten als ouders. De gekleurde letters van de naam geven aan dat wij een kleurrijke school zijn.

Binnen onze Jenaplanschool hebben kinderen een plaats binnen de stamgroep (1-2, 3-4-5 en 6-7-8) en leren zij samen te werken met kinderen van verschillende leeftijden. Daarnaast zijn er instructiegroepen (kinderen met een gelijk leerniveau), waarin we lesgeven in de cognitieve vakken.
De kinderen zitten in tafelgroepjes bij elkaar, met daarin kinderen van verschillende leeftijden. Onze werkvormen zijn terug te brengen tot de vier basisactiviteiten werk, spel, gesprek en viering.

Tijdens diverse activiteiten leren kinderen zelfstandig te werken, keuzes te maken en hun werk te plannen.
In alle bouwgroepen is tijd voor spel- activiteiten. Bij deze groepsactiviteiten is aandacht voor wereldoriëntatie waarin kinderen ontdekkend en onderzoekend bezig zijn, kunstzinnige vorming, coöperatief spel en het gesprek.
Onze vieringen zijn gezamenlijke activiteiten, waarbij alle kinderen van de school aanwezig zijn. Als ouder van een leerling uit de groep die optreedt, bent u hierbij van harte welkom.

Wij volgen de ontwikkeling van uw kind via de observaties van de stamgroepleerkracht en de instructieleerkracht volgens de methode gebonden toetsen en de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem.
De sociaal- emotionele ontwikkeling brengen we in kaart door het gebruik van een volgmethode op dit gebied.
We communiceren dit door middel van een schoolverslag (twee maal per jaar) en aansluitende oudergesprekken.
Tussentijds kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht, de intern begeleider of de directeur.

We vinden het belangrijk dat u onze visie en werkwijze onderschrijft en hechten veel belang aan uw betrokkenheid ook in praktische zin. Dit kan in de officiële geledingen, zoals de medezeggenschapsraad, de ouderklankbordgroep en de activiteitencommissie. Als contactouder van de stamgroep (aanspreekpunt voor de leerkracht en voor de andere ouders), of door deelname aan de verschillende werkgroepen.

 

 

 

Wat doen we nog meer!


We hebben een moestuin waarin kinderen volgens rooster werken. De opbrengst hiervan gaat naar het kookatelier om daar bereid te worden.
Er is een “Sterrenkrant’ met een enthousiaste kinderredactie.
Het kinderparlement vergadert zes maal per jaar.
Eens per jaar geven we een keuzecursus. Kinderen kunnen dan uit een aanbod van ongeveer 20 workshops kiezen.

Voor de komende jaren liggen onze aandachtspunten op het aanscherpen van onze Jenaplanvisie, met als uitgangspunt de vier pijlers. Het uitbreiden van het ICT aanbod als ondersteuning van ons onderwijs. Vervolgen van de professionalisering van ons team.
Het voortzetten van de schoolbrede wereld-oriëntatieprojecten, waarin kinderen leren onderzoeken, zinvolle vragen stellen, samenwerken, initiatief nemen. (de 21st century skills) hebben daarmee een plaats in ons onderwijs.
Kunst en cultuur is standaard aanwezig binnen ons jaarplan en wordt uitgevoerd volgens het beleidsplan. Aan het einde van het schooljaar 2017-2018 mogen we ons een ‘Cultuur met Kwaliteit school’ noemen, met daarin specifieke aandacht voor de disciplines muziek en digitale media.
Duurzaamheid komt ter sprake tijdens projecten waarin dit thema een plaats heeft. Daarnaast zijn de moestuin en het kookatelier een voorbeeld van hoe we met natuur en voeding om kunnen gaan.
We hebben een enthousiast team van leerkrachten en we vragen u vooral onze website verder te bekijken of een afspraak te maken voor een bezoek.
www.de-sterrenkring.nl

 

 

 

 

 

 

 

 
José Derksen (directeur)

 

De Sterrenkring

Blekerstraat 2

6828 EW Arnhem

0264421481

info.jenaplan@de-sterrenkring.nl